Search
Close this search box.

Kwalifikacje zawodowe w służbie maszynowej

Nowelizacja prawa dotyczącego kwalifikacji zawodowych oraz składu załóg statków żeglugi śródlądowej wprowadzona została w dniu 20 listopada 2014 r na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Określa ono:

  1. Wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych;
  2. Minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku;
  3. Rodzaje i wzory patentów i świadectw, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, oraz tryb ich uzyskiwania;
  4. Czas praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej;
  5. Zakres wymagań egzaminacyjnych niezbędnych do uzyskania patentów i świadectw;
  6. Liczbę, skład i regulamin działania komisji egzaminacyjnych, a także warunki wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych.

W służbie maszynowej możliwe jest uzyskanie dwóch stopni:

  1. Świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o łącznej mocy maszyn do 300 kW;
  2. Patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej uprawnia do zajmowania stanowiska mechanika na każdym statku żeglugi śródlądowej.
O kwalifikacjach w służbie pokładowej pisaliśmy tu.

 

W przepisach określone jest co uznaje się za 1 miesiąc i 1 rok praktyki pływania:

rok praktyki = 180 dni w trakcie następujących po sobie 365 dni,

miesiąc praktyki = 15 dni w trakcie następujących po sobie 30 dni.

 

Wielu marynarzy zastanawia się jakie musi spełnić warunki, żeby osiągnąć odpowiednie kwalifikacje. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyjaśnieniem tych wymogów

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi
Motorzysta Motorzysta 1. Praktyka 12 m-cy na statkach żś z napędem mech.
2. Egzamin
Mechanik Mechanik 1. Świadectwo Motorzysty
2. Dodatkowo 12 m-cy jako motorzysta

 

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik żeglugi śródlądowej lub dyplom studiów w specjalności żegluga śródlądowa

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi ze szkołą żeglugi śródlądowej
Motorzysta Motorzysta Świadectwo ukończenia szkoły
Mechanik Mechanik 1. Praktyka 24 m-cy pływania w tym
a) 18 m-cy pływanie z obsługą urządzeń napędowych
B) 6 m-cy może być w stoczniach lub warsztatach
2. Egzamin

 

Wymogi związane z innym wykształceniem zawodowym w kierunku mechanicznym

Stanowisko Świadectwo Patent Inne wykształcenie mechaniczne
Motorzysta Motorzysta 1. Wykształcenie zawodowe mechanik, elektrotechnik lub w budowie i eksploatacji maszyn
2. Praktyka 6 m-cy w żś
3. Egzamin
1. Praktyka 18 m-cy w warsztatach mech. przy remoncie silników spalinowych
2. Egzamin
Mechanik Mechanik 1. Praktyka 30 m-cy pływania w tym
a) 20 m-cy pływanie z obsł urządzeń napędowych
b) 10 m-cy może być w stoczniach lub warsztatach
2. Egzamin

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz uprawnienia w żegludze morskiej

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi z morza
Motorzysta Motorzysta Patent motorzysty wachtowego w żegludze morskiej
Mechanik Mechanik Dyplom oficera mechanika

 

 

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz stopnie w Marynarce Wojennej lub Straży Granicznej

Stanowisko Świadectwo Patent Wymogi dla SG / MW
Motorzysta Motorzysta Stopnień marynarza albo podoficera SG/MW o specjalności motorzysty okrętowego
Mechanik Mechanik Stopień oficera SG/MW w służbie mech

 

Zostaw komentarz

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem.