Search
Close this search box.

Nasza załoga:

Specjalizujemy się w tematyce związanej z gospodarką wodną, żeglugą śródlądową, turystyką wodną, transportem intermodalnym, budownictwem wodnym i melioracją. Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu zawodowemu, zarówno w firmach z sektora gospodarki wodnej, jak i administracji, dysponujemy specjalistyczną wiedzą i wybieramy najlepsze rozwiązania.

Kasper Jędrzychowski

Kapitan żeglugi śródlądowej od początku swojej kariery związany z administracją drogi wodnej. 

Absolwent studiów o kierunku transport specjalności żegluga śródlądowa na Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Budownictwo Wodne o specjalności Melioracje wodne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 

Ekspert w PGW Wody Polskie. Autor wielu ekspertyz i publikacji naukowych. Organizator konferencji naukowych z zakresu żeglugi śródlądowej. Wykładowca akademicki. Instruktor i egzaminator w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Prywatnie zapalony żeglarz, aktywny nurek, z pasją odkrywania i eksplorowania akwenów i głębin. 

Hubert Jędrzychowski

Kapitan żeglugi śródlądowej, zajmujący aktualnie stanowisko kierownika nowoczesnego tankowca, pływający po Renie i innych europejskich drogach wodnych. 

Absolwent kierunku Transport o specjalności Żegluga śródlądowa na Akademii Morskiej w Szczecinie i studiów podyplomowych z zakresu Geoinformacja (GIS) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Doświadczony w pracy w administracji w Regionalnym Zarządzie Dróg Wodnych. Wiele lat pełnił funkcję inspektora nadzoru nad żeglugą. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki.

Prywatnie pasjonat podróży, z zamiłowaniem do fotografii i przyrody.

Zapisz się na kursy

Chcesz zapisać się na kursy na wodzie z instruktorem?

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem.