Kwalifikacje zawodowe w żś

Przepisy dotyczące zawodowych kwalifikacji załóg statków. Nowelizacja prawa dotyczącego kwalifikacji zawodowych oraz składu załóg statków żeglugi śródlądowej wprowadzona została w dniu 20 listopada 2014 r na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Określa ono: Wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych; Minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku; […]

Kwalifikacje zawodowe w żś Read More »