Search
Close this search box.

Kapitan – szczególne zezwolenie na uprawianie żeglugi na wodach morskich

Lista życzeń udostępnij
Udostępnij kurs
adres strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie szczególnego zezwolenia dla kapitana na uprawianie żeglugi po wodach morskich.

Zgodnie z przepisami egzamin podzielony jest na dwie części:

 1. część pisemna – test,
 2. część ustna – odpowiedź przed komisją egzaminacyjną.

Zakres tematyczny na egzaminie to kompetencje oraz przypadająca im wiedza i umiejętności określona w części III załącznika nr I do dyrektywy z dnia 2 sierpnia 2019 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu zdrowia – link – obejmujący między innymi:

 • Systemy oznakowania zgodne z SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) i IALA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego);
 • Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPDM);
 • Cechy hydrologiczne, meteorologiczne i morfologiczne dróg wodnych o charakterze morskim – ze szczególnym uwzględnieniem pływów;
 • Nawigacja, dodatkowe wyposażenie statku;
 • Ratownictwo, ITR (indywidualne techniki ratunkowe);
 • Systemy rozgraniczenia i kontroli ruchu;
 • Umiejętność posługiwania się mapami i pomocami nawigacyjnymi.
Pokaż więcej

Czego się nauczysz?

 • Możliwość uczestniczenia w egzaminie na szczególne zezwolenie dla kapitana na uprawianie żeglugi po wodach morskich

Zawartość kursu

System IALA
Tematyka związana z oznakowaniem w systemie IALA

 • System IALA
 • Rozgałęzienie drogi wodnej w zależności od systemu
 • Znaki kardynalne
 • Znak odosobnionego niebezpieczeństwa
 • Znak bezpiecznej wody
 • Znaki specjalne
 • Opis charakterystyki świateł
 • Opis charakterystyki świateł na mapach

Nawigacja

Hydro – i Meteorologia

Ratownictwo i bezpieczeństwo

Statki śródlądowe na wodach morskich

Przepisy MPDM Przepisy ogólne
Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM), określane skrótowo jako Międzynarodowe prawo drogi morskiej (MPDM).

Przepisy MPDM światła statkowe

Przepisy MPDM Sygnały dźwiękowe i świetlne

Oceny i recenzje studentów

Brak jeszcze recenzji
Brak jeszcze recenzji

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem.